Wszystkie produkty objęte są 2-letnią gwarancją liczoną od daty zakupu. W celu zgłoszenia reklamacji należy wysłać e-mail na adres kontakt@chlopcyrometowcy.sklep.pl, w którym zawarte będą:
-imię i nazwisko nabywcy,
-numer telefonu,
-dowód zakupu jeśli został wystawiony (faktura),
-numer zamówienia,
-opis uszkodzenia lub wady wraz ze zdjęciami,
-żądany sposób załatwienia sprawy (wymiana lub zwrot pieniędzy).
Sprzedający po zapoznaniu się ze zgłoszeniem reklamacyjnym wyda decyzję w terminie 14 dni. W przypadku decyzji pozytywnej zgłaszający zostanie poproszony o przesłanie wadliwego towaru na wskazany adres. Koszt dodatkowych przesyłek ponosi sprzedający.

Każdy klient, w terminie 14 dni od daty zakupu, ma prawo do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu nienoszącego śladów użytkowania bez podania przyczyny. W tym celu towar należy odesłać na adres Mateusz Skrzeszewski, ul. Bielskiego 1/31. 85-790 Bydgoszcz wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy sprzedaży (zawierającym nr zamówienia) z dołączonym dowodem zakupu jeśli takowy był wystawiony. Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na wskazane konto po otrzymaniu towaru przez sprzedającego. Koszty przesyłek ponosi kupujący.